Üyelik Sözleşmesi

Güncelleme Tarihi: 23.09.2019

İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

Bu internet sitesinde sunulan hizmetler Telpa Telekomünikasyon Tic. A.Ş. (Bundan böyle “GENERAL MOBILE” olarak anılacaktır.) tarafından sağlanmaktadır ve internet sitesinin yasal sahibi GENERAL MOBILE olup, işbu site üzerindeki her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi GENERAL MOBILE’ye aittir.

Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir:

Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Telpa Telekomünikasyon Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

Bu internet sitesi GENERAL MOBILE’nin kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. GENERAL MOBILE, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

GENERAL MOBILE, işbu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, GENERAL MOBILE markası, www.telpa.com, www.generalmobile.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve tüm bu Materyaller yasal koruma altındadır. İnternet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. GENERAL MOBILE, kullanıcı ve/veya üyelerine siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir. GENERAL MOBILE’nin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

Bununla beraber; GENERAL MOBILE’nin, işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri ve formları önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. İşbu internet sitesi hizmetlerinden yararlanan ve/veya erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, GENERAL MOBILE tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

GÜVENLİK

Bu internet sitesi kapsamında, Telpa Telekomünikasyon Tic. A.Ş. (Bundan böyle “GENERAL MOBILE” olarak anılacaktır.); tüm üyelerinin alışveriş deneyimini keyifli olduğu kadar, güvenli bir hale getirmek için çeşitli güvenlik önlemleri uygulamaktadır. www.telpa.com’da kredi kartı bilgileriniz yalnızca sipariş işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve kesinlikle veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz.

Bilgilerinizin gerçekten www.generalmobile.com’a gönderildiğini güvence altına alarak, 128 bit şifreleme ile iletilen bilgilerin güvenliğini sağlayan SSL Sertifikası kullanılmaktadır.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme"); www.generalmobile.com internet sitesinin sahibi olan ve Profilo AVM Beşinci Yıl Sokak No: 1/D 34394 Mecidiyeköy Şişli İstanbul adresinde bulunan Telpa Telekomünikasyon Tic. A.Ş. ( “GENERAL MOBILE” ) ile; www.generalmobile.com internet sitesindeki şartları kabul ederek üye olan internet sitesi kullanıcısı (“Üye”) arasında, Üye'nin GENERAL MOBILE'nin sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

GENERAL MOBILE ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 1. TANIMLAR

Alıcı: İnternet Sitesi’nden ürün ve/veya hizmet satın alan gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade eder.

Gizlilik Politikası ve Veri Koruma Bildirimi : Üyeler’in işbu İnternet Sitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, GENERAL MOBILE tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere GENERAL MOBILE’nin kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve https://www... linkinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

Profil Sayfası : Üye’nin işbu İnternet Sitesi ile işbu İnternet Sitesi’nde yer alan Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve internet sitesi ile uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.

Hizmetler : Üyeler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla GENERAL MOBILE tarafından sunulan hizmetleri ifade eder.

İçerik: İnternet Sitesi’nde ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

İnternet Sitesi: GENERAL MOBILE tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

İnternet Sitesi Üyelik Sözleşmesi: İnternet Sitesi vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle GENERAL MOBILE arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

Kişisel Veri: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, İnternet Sitesi’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

Kullanıcı: GENERAL MOBILE internet sitesini ziyaret eden kişidir.

Üye: GENERAL MOBILE’den ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, GENERAL MOBILE tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca “Üye” olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile internet sitesindeki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. Üye olmak isteyen şirketler ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi internet sitesindeki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak Üye olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir. “Üye adı” üyeye özeldir ve aynı “Üye adı” iki farklı Üye’ye verilmez.

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • Üyelik statüsünün kazanılması için; Üye olmak isteyen kullanıcının, İnternet Sitesi’nde bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'nde talep edilen hususları doğru ve güncel bilgilerle doldurması ve kabul etmesi; akabinde ise, işbu üyelik başvurusunun GENERAL MOBILE tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Onaylama işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve İnternet Sitesi’nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır.
 • Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.
 • Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Üye, üyelik statüsünü Hesabım Sayfası'ndan ulaşabileceği "Üyelik İptali" butonuna basarak her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir.

3.4. İşbu İnternet Sitesi Kullanım Koşulları dâhilinde GENERAL MOBILE tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde GENERAL MOBILE; GENERAL MOBILE hizmetleri, GENERAL MOBILE bilgileri, GENERAL MOBILE telif haklarına tâbi çalışmaları, GENERAL MOBILE ticari markaları, GENERAL MOBILE ticari görünümü veya bu İnternet Sitesi vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

 • Üye, İnternet Sitesi üzerinden görüntülediği ürün ve/veya hizmetler ile ilgili bir hukuki işlem ve/veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, İnternet Sitesi’nde yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak GENERAL MOBILE’nin herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.
 • Üye, İnternet Sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, İnternet Sitesi’nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye'nin İnternet Sitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
 • GENERAL MOBILE, yürürlükteki mevzuat uyarınca resmi makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.
 • Üye'nin Hesabım Sayfası'na erişmek ve İnternet Sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Üye, İnternet Sitesi’ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.
 • İnternet Sitesi’nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;
 • İnternet Sitesi’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
 • Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
 • İnternet Sitesi ile veri tabanı veya herhangi bir içeriğe karşı virüs veya zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
 • İnternet Sitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, GENERAL MOBILE’nin önceden yazılı iznini alınmaksızın İnternet Sitesi’nin üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde İnternet Sitesi’nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.
 • Üye, İnternet Sitesi’nde yaptığı işlemleri GENERAL MOBILE’nin sahibi olduğu İnternet Sitesi’ne maddi ve teknik açıdan hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, İnternet Sitesi’ne zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası'na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.
 • İnternet Sitesi veya üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; GENERAL MOBILE’nin ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.
 • İnternet Sitesi üzerinden, GENERAL MOBILE’nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Üyelere yönlendirme kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. İnternet Sitesi üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında GENERAL MOBILE’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, üyelerin kendi sorumluluğundadır. GENERAL MOBILE bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, GENERAL MOBILE’nin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.
 • GENERAL MOBILE, İnternet Sitesi’nde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, İnternet Sitesi üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. GENERAL MOBILE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler İnternet Sitesi’ne verildiği anda sunulmaktadır. İlgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile İnternet Sitesi’nde yer alan durumu arasında farklılık olabilir. İnternet Sitesi’nde yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve GENERAL MOBILE’nin İnternet Sitesi’nde mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.
 • Üye, İnternet Sitesi’ndeki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin; virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda GENERAL MOBILE’nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI’nın ve ÜYE’nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Üye‘nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan GENERAL MOBILE sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI’nın ve ÜYE’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan GENERAL MOBILE sorumlu değildir.
 • GENERAL MOBILE, işbu İnternet Sitesi ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve İnternet Sitesi’ni kullanma koşulları ile İnternet Sitesi’nde sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, İnternet Sitesi’ni ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, İnternet Sitesi’nde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. İnternet Sitesi’nin kullanımı ya da İnternet Sitesi’ne giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. GENERAL MOBILE, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • İnternet Sitesi dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı GENERAL MOBILE’nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, GENERAL MOBILE çalışanlarının ve yöneticilerinin, GENERAL MOBILE yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. GENERAL MOBILE, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.
 • İnternet Sitesi’ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla İnternet Sitesi üzerinde işlem yapabilirler. Üye’lerin, İnternet Sitesi dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her Üye, GENERAL MOBILE ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Üye’lerin İnternet Sitesi üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı GENERAL MOBILE’nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
 • İşbu İnternet Sitesi’nin sahibi GENERAL MOBILE’dir. Bu İnternet Sitesi’nde bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve GENERAL MOBILE’nin sunumu GENERAL MOBILE’nin ya da GENERAL MOBILE’nin izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu İnternet Sitesi’ndeki bilgilerin ya da İnternet Sitesi sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile İnternet Sitesi içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Üye, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan İnternet Sitesi’nin yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla GENERAL MOBILE ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye, GENERAL MOBILE hizmetlerini, GENERAL MOBILE bilgilerini ve GENERAL MOBILE’nin telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının GENERAL MOBILE’nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve GENERAL MOBILE’nin yazılı izni ile mümkündür.
 1. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

4.1. GENERAL MOBILE, Üye’nin İnternet Sitesi’nde sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için İnternet Sitesi üzerinden paylaştığı verilerin, yasal mevzuata uygun bir şekilde güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir.

4.2. GENERAL MOBILE, bu kapsamda Üye’nin sağladığı kişisel veriler https://www.generalmobile.com/tr/Cms/Kvkk linkinde yer alan Aydınlatma Metni ile Kişisel Verilen Korunması ve İşlenmesi Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Bahsi geçen metinler, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

4.3. Üye, kişisel verilerinin; Telpa Telekomünikasyon Tic. A.Ş. tarafından (“TELPA”) veri sorumlusu sıfatıyla veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle TELPA’nın yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; tarafların sözleşmesel hak ve borçlarının yerine getirilmesi, GENERAL MOBILE tarafından sunulan ürün, hizmet, fırsatların Üye’ye iletilmesi ve/veya işbu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ya da iyileştirilmesi, özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla; TELPA veya yetkilendirdiği veri işleyenlerin satış ve pazarlama departmanları tarafından fiziki-maddi yahut elektronik ortamda, sözlü veya yazılı şekilde toplanması yöntemiyle; İsim, Soyisim, Kimlik Numarası, Telefon Numarası, Mail Adresi, Kullanıcı Adresi; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak TELPA tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızamın bulunduğunu kabul ve beyan eder. Üye, işbu kişisel verilerinin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, TELPA tarafından; grup şirketlerine ve/veya iş ortaklarına (Güncel grup şirketleri ve iş ortakları listemize [http://www.telpa.com/hakkimizda/kisisel-verilerin-korunmasi/] adresinden erişebilirsiniz.) aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızasının olduğunu kabul ve beyan eder. Bununla birlikte KVK Kanunu’nun 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; http://assets.generalmobile.com/download/ KVK_Telekom_Politika.pdf adresinde bulunan formu doldurmak suretiyle TELPA’ya başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahip olduğu hakkında bilgilendirildiğini ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızasının bulunduğunu kabul ve beyan eder. Üye, işbu başvuru sırasında paylaştığı kişisel verilerinin doğru ve güncel olduğunu kabul ve beyan eder.

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

“GENERAL MOBILE” markası ve logosu, GENERAL MOBILE’nin geliştirdiği mobil uygulamaları ve İnternet Sitesi’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak GENERAL MOBILE tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile kendi mülkiyetindedir. Üye, GENERAL MOBILE’nin veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, İnternet Sitesi’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda GENERAL MOBILE’nin yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Üye’nin, üçüncü kişilerin veya GENERAL MOBILE’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, GENERAL MOBILE’nin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 1. DEĞİŞİKLİKLER

GENERAL MOBILE, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve İnternet Sitesi’nde yer alan Aydınlatma Metni, Kişisel Verillerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Gizlilik Politikası da dahil her türlü metni, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla İnternet Sitesi’nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, İnternet Sitesi’nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 1. MÜCBİR SEBER

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya GENERAL MOBILE’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") GENERAL MOBILE’nin işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, GENERAL MOBILE ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 1. MUHTELİF HÜKÜMLER

8.1. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü; İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

8.2. Bildirim; Üye, GENERAL MOBILE’ye bildirdiği adres, elektronik posta adresi, telefon numarası vd. bilgilerini güncel tutmakla yükümlüdür. Bu bilgilerde meydana gelen değişiklikler sebebiyle Üye’ye ulaşılamaması halinde GENERAL MOBILE sorumlu olmayacaktır.

8.3. Üyelik Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği; İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 • Üyelik Sözleşmesi'nin Devri; Üye, GENERAL MOBILE’nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.
 • Tadil ve Feragat; Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.
 1. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ

ÜYE, beyan ettiği telefon numaralarına, e-mail adreslerine ve/veya adreslerine; ödeme hatırlatma, idari ve yasal takip, kampanya, reklam, tanıtım, bilgilendirme vb. içerikli SMS, yazı, e-maillerin veya ticari elektronik iletilerin GENERAL MOBILE tarafından gönderilmesine muvafakat etmektedir. ÜYE’nin, bu şekilde SMS ve/veya e-mail almaya devam etmek istememesi halinde, bu yöndeki isteğini GENERAL MOBILE’ye bildirmesi gerekmektedir.

9 (dokuz) maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.