Bilgi Güvenliği Politikası

Kuruluşumuz bünyesinde bulunan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin Sürekli Gelişimini Sağlamak İçin; Bilgi varlıklarını tanımlamayı bu varlıkların iş etkisini: bilginin gizliliği, imaja olan etkisi, yasal ve hukuki yükümlülükler bakımından yaratacağı zararı gibi konuları ele alarak,

Bilginin Gizliliği, Bütünlüğü ve Erişimini ilişkin riskleri belirlemeyi, değerlendirmeyi, kabul edilebilir seviyenin üzerinde bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri uygulamayı, bilgi güvenliği süreçlerinin performansını ölçmeyi, bu verilerden hedefler üretmeyi, zayıflıklarımızı ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemeyi, işimizin, müşterilerimizin ve yasal şartların gerektirdiği güvenlik şartlarını karşılamayı taahhüt ederiz.