Wi-Fi 6
Fiber Modem
Evin her yanında optimum bir genişbant deneyimi için üstün Wi-Fi 6 sistemine sahip fiber modem.
GP600
Wi-Fi 5 Fiber Modem
Evin her yanında optimum bir genişbant deneyimi için Wi-Fi 5 sistemine sahip fiber modem.
GP500